KOHKУPC - Grant

Title
Перейти до контакту

KOHKУPC


СПРИЯННЯ ЕКОНОМІЧНІЙ УЧАСТІ ВРАЗЛИВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ,
ВКЛЮЧНО З ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ,
В РЕГІОНІ ПРИАЗОВ’Я

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС ГРАНТІВ
 
Німецьке товариство міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) в межах проєкту Сприяння економічній участі вразливих груп населення, включно з внутрішньо переміщеними особами, в регіоні Приазов’я за дорученням Міністерства економічного співробітництва та розвитку Федеративної Республіки Німеччини оголошує Конкурс бізнес-грантів для підтримки мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) в регіоні Приазов’я.

Грантова програма GIZ спрямована на зміцнення мікро-, малих та середніх підприємств (МСП) в регіоні Приазов’я з метою збільшення товарообігу, створення можливостей для працевлаштування місцевого населення та зміцнення місцевої економіки.  
Адміністративну та організаційну підтримку Грантової програми забезпечує Благодійний фонд «Творчий центр ТЦК».

Максимальна сума одного гранту – 3 400 євро у гривневому еквіваленті за курсом НБУ.

Територією реалізації Грантової програми є окремі міста, райони та територіальні громади регіону Приазов’я, а саме:
 • південна частина Донецької  області, підконтрольної Уряду України (м. Маріуполь та Маріупольський район);
 • південна частина Запорізької області (мм. Бердянськ, Мелітополь, Пологи та Бердянський, Мелітопольський та Пологівський райони).

Грантова підтримка надаватиметься задля економічного зростання у таких сферах економіки:
 1.       Готельна гостинність;
 2.       Ресторанний бізнес та громадське харчування;
 3.       Інформаційно-комунікаційні технології;
 4.       Мале підприємництво з виробництва продукції (дрібне виробництво);
 5.       Суміжні сфери економіки із вище зазначеними.

При розгляді проєктних заявок особлива увага та додаткові бали під час оцінювання надаватимуться тим заявкам, які продемонструють:
 • Створення додаткових робочих місць;
 • Внесок до охорони довкілля та вирішення екологічних проблем;
 • Суспільно-культурну додану вартість;
 • Застосування інноваційних технологій у веденні бізнесу

У конкурсі на отримання гранту будуть підтримані бізнес-проєкти
від таких категорій зареєстрованих і вже діючих юридичних осіб:
 • Фізичні особи-підприємці (ФОП);
 • Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ);
 • Фермерські господарства (ФГ), у т.ч. фермерські (сімейні) господарства (Ф(С)Г);
 • Приватні підприємства (ПП).

Заявники
мають бути повнолітніми, дієздатними і правоздатними громадянами України та постійно проживати на відповідних цільових територіях.
 
На отримання гранту НЕ можуть претендувати:
 • одночасно особи, які перебувають між собою у родинних зв’язках (наприклад, учасником конкурсу є одночасно чоловік та дружина, або батько й донька/син) та ведуть спільне господарство. У такому разі грант може бути надано лише одному члену родини;
 • особи та їх родичі(наприклад, чоловік та дружина, або батько й донька/син тощо), які отримували фінансування на розвиток бізнесу від Програми GIZ та чия проєктна заявка є дублюванням уже підтриманої раніше бізнес-ідеї, а також особи, які отримували фінансування у межах інших грантових програм міжнародної технічної допомоги впродовж останніх 18 місяців.

Жінки та чоловіки в рівній мірі заохочуються до подання заявок на цей конкурс.
 
Незалежно від сфери діяльності, подана на конкурс проєктна заявка та інформація, повинна передбачати довгострокові перспективи отримання прибутку, містити реалістичні ринкові показники та відповідати пріоритетам Конкурсу.
 
На Конкурс можна подати лише ОДНУ заявку.
 
Підприємці, які отримають грант, мають зробити власний внесок у реалізацію бізнес-проєкту (у грошовій чи іншій формі, наприклад, наданням обладнання, приміщення тощо) у розмірі не менше 25% від суми гранту, що запитується Заявником.

Грантові кошти мають бути використані відповідно до бізнес-проєктів, поданих на Конкурс, на таке:
 • закупівля обладнання, необхідного для виробничої діяльності;
 • закупівля інструментів для надання послуг;
 • створення додаткових робочих місць;
 • оренда офісних приміщень, платформ для надання послуг або виробничих майданчиків;
 • закупівля сировини для виробництва продукції / надання послуг;
 • витрати на франчайзинг тощо.
           
Гранти не надаватимуться на реалізацію бізнес-проєктів, орієнтованих на:
 • торгівлю та дистрибуцію, що не передбачають виробничого компоненту;
 • передачу виробничого обладнання, профінансованого за грантові кошти, в оренду третім особам одразу після його придбання;
 • торгівлю алкогольними та тютюновими виробами, зброєю;
 • ведення ігрового бізнесу.
       
Неприйнятними є витрати коштів гранту, пов’язані з:
 • придбанням засобів виробництва, пов’язаних з підвищеним ризиком зберігання та використання, зокрема, отрутохімікатів, добрива, паливних матеріалів тощо;
 • підготовкою бізнес-проєкту для участі в Конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • купівлею/орендою житлового приміщення;
 • купівлею нежитлової нерухомості;
 • купівлею речей особистого вжитку;
 • купівлею вживаного раніше (б/в) обладнання, у т.ч., б/в автомобілів (вантажних, легкових, автобусів) та мотоциклів (мопедів , моторолерів, мотоколясок), плавзасобів;
 • сплатою податків та обов’язкових внесків;
 • участю у тренінгах чи навчанні.
                     
Окрім цього, придбання обладнання за кошти гранту НЕ може передаватись в оренду чи користування іншим особам протягом реалізації бізнес-проєкту.
 
Грантоотримувачі будуть зобов'язані впровадити свої бізнес-проєкти протягом 90 днів після отримання грантових коштів, вести підприємницьку діяльність відповідно до параметрів проєкту та законодавства України, та подавати звіти згідно з умовами грантових угод. GIZ та ТЦК здійснюватимуть постійний моніторинг реалізації бізнес-проєктів та порядок використання грантових коштів.
 
Для участі в конкурсі бажаючі повинні:  
 1. Заповнити онлайн заявку;
 2. Надати підтвердження постійного місця проживання (паспорт чи ID картку) на визначених територіях Донецької або Запорізької області в регіоні Приазов’я;
 3. Надати витяг реєстрації ФОП/ТОВ/ФГ/ПП.     
 
Заявки потрібно подавати ВИКЛЮЧНО через онлайн систему прийому заявок
 
Кінцевий термін подання заявок: до 23:59 (за київським часом) 1 грудня 2021 року. Неповні заявки, та заявки, що надійшли пізніше встановленого терміну, будуть автоматично відхилені. Заявки надіслані електронною поштою чи звичайною поштою, факсом, у тому числі через соціальну мережу Facebook, не реєструються і не будуть братися до уваги.
 
Детальна інформація про Конкурс та його вимоги, рекомендації з підготовки бізнес-проєктів та Посібник з підготовки та подання заявок на участь у конкурсі розміщені на сайті ТЦК ccc-tck.org.ua, на окремому сайті Грантової програми та на сторінці ТЦК в соціальній мережі Facebook facebook.com/ccc.creative.centre.
 
Для отримання додаткової інформації щодо умов Kонкурсу, процедури подання заявок та пов’язаних із цим запитань запрошуємо звертатися до Творчого центру ТЦК електронною поштою manager@ccc.kiev.ua, або за телефоном 0 (800) 406 411 з 10:00 до 18:00 у робочі дні. Окрім того, планується проведення інформаційних сесій щодо роз’яснення умов Конкурсу. Із графіком інформаційних сесій можна буде ознайомитись на сайті Творчого центру ТЦК  та на сайті Грантової програми.
 
Етапи та критерії оцінки бізнес-проєктів. Оцінка заявок, поданих на Конкурс відбуватиметься в три етапи:
 
Перший етап. Перевірка відповідності технічним параметрам Конкурсу (в т. ч. правильність та повнота заповнення заявки, відповідність заявника технічним критеріям, відповідність запитуваного об’єму фінансування умовам конкурсу та ін.).
 
Заявки, що не пройшли технічний етап, відхиляються та не допускаються до подальших етапів оцінки.
 
Другий етап. Заявки, допущені до другого етапу оцінки, будуть оцінені незалежними експертами з підприємництва за такими критеріями:
 
 • Опис мети використання грантових коштів;
 • Вплив використання грантових коштів на підприємницьку діяльність;
 • Аналіз потенційних ризиків, включаючи ті, що спричинені COVID-19, на ведення бізнесу та план щодо зменшення їхнього потенційного впливу;
 • Створення робочих місць за бізнес-проєктом, внесок проєкту до охорони довкілля, потенційний соціально-культурний вплив проєкту, запровадження інноваційних методів виробництва.
         
До третього етапу оцінки допускаються заявки, що набрали не менше, ніж 70% від максимальної суми балів за другий етап.
 
Третій етап. На третьому етапі заявник має взяти участь у публічному захисті свого бізнес-плану перед конкурсною комісією, до складу якої входитимуть фахові представники бізнес-інфраструктури, місцевих та регіональних органів влади, GIZ. Захист бізнес-проєктів сторонніми особами не допускається.
 
Остаточне рішення щодо підтримки бізнес-проєктів до фінансування прийматиметься Німецьким товариством міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
 
Додаються:
 
АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА з Додатками:
 
1.       Додаток 1. Форма кошторису використання гранту (.xls/.xlsx або .doc/.docx файл);
2.       Додаток 2. Форма фінансового плану (.xls/.xlsx або .doc/.docx файл);
3.       Додаток 3. Форма плану руху грошових потоків (.xls/.xlsx або .doc/.docx файл);

ПОСІБНИК З ПІДГОТОВКИ ТА ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ->
ОГОЛОШЕННЯ->
АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА->,
додаток 1->, додаток 2->, додаток 3->


До уваги потенційних аплікантів Грантової програми GIZ!

Адміністратор Грантової програми GIZ Творчий центр ТЦК оголошує проведення серії онлайн інформаційних сесій щодо участі у Конкурсі бізнес-грантів для підтримки мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) в регіоні Приазов’я.

Інформаційні сесії відбуватимуться за таким графіком:
 • 16 листопада (вівторок), о 12:00;
 • 18 листопада (четвер), о 12:00;
 • 23 листопада (вівторок), о 12:00;
 • 25 листопада (четвер), о 12:00;
 • 29 листопада (понеділок), о 12:00.

Для участі в інформаційних сесіях у Вас є такі технічні можливості:
 
 • Підключитись до Zoom конференції, перейшовши за посиланням: https://zoom.us/j/94454905117?pwd=RHhqNGJybTdma01kM0pRV3dyU1RMZz09 у будь-якому своєму інтернет-браузері, або ж через свій Zoom кабінет, вказавши ідентифікатор конференції: 944 5490 5117 з кодом доступу: 995377. (Під’єднавшись до інформаційної сесії через Zoom простір, у Вас буде можливість поставити свої запитання інтерактивно та у чаті);
 • Перейти на фейсбук сторінку Творчого центру ТЦК (https://uk-ua.facebook.com/ccc.creative.centre) у визначений час проведення інформаційних сесій та долучитись до трансляції. (Під’єднавшись до інформаційної сесії через фейсбук, у Вас буде можливість поставити свої запитання лише у режимі коментарів).

Для продуктивної роботи під час інформаційних сесій наполегливо рекомендуємо заздалегідь ознайомитись із Посібником з підготовки та подання заявок на участь у Конкурсі
 
Запрошуємо активно долучатись до участі в інформаційних сесіях за Грантовою програмою GIZ, формулювати свої запитання щодо участі у Конкурсі грантів заздалегідь, надіславши їх на ел.адресу manager@ccc.kiev.ua для формування та надання грунтовних відповідей!
 
До зустрічі онлайн!
 
Команда ТЦК
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ, ЩО ЗАДАЮТЬСЯ НАЙЧАСТІШЕ

 
1. Чи зазначені Грантовою програмою GIZ райони Донецької та Запорізької областей відповідають новому адміністративно-територіальному устрою?
 Так, безумовно, Грантова програма GIZ працює для визначених районів Донецької та Запорізької областей в регіоні Приазов’я відповідно до нового адміністративно-територіальному устрою, затвердженого Урядом України у межах здійснення реформи децентралізації в Україні. Із переліком районів та територіальних громад, які входять до нових районів можна ознайомитись за посиланням тут.

 
2. Чи можуть грантери 3-го, 4-ого Конкурсів Програми ООН брати участь у діючому Конкурсі GIZ?
 В умовах Грантової програми GIZ зазначено, що “На отримання гранту НЕ можуть претендувати: … також особи, які отримували фінансування у межах інших грантових програм міжнародної технічної допомоги впродовж останніх 18 місяців”.

 
3.  Що означає “суміжні сектори економіки”?
 Ті сектори економіки, представники яких співпрацюють із визначеними Конкурсом секторами економіки, тобто 1) готельна гостинність; 2) ресторанний бізнес та громадське харчування; 3) інформаційно-комунікаційні технології; 4) мале підприємництво з виробництва продукції (дрібне виробництво). Наприклад, надання послуг з прання білизни для готельної сфери, виготовлення тари для пакування продукції дрібного виробництва (соку, харчування тощо).

 
4. Чи можуть брати участь у Конкурсі GIZ представники сільськогосподарського сектору економіки та придбати обладнання для виконання сільськогосподарських робіт?
 Так, але виключно у разі, якщо заявник є виробником сільськогосподарської дрібної продукції (наприклад, підприємець вирощує яблука та виготовляє для реалізації яблучний сік). При цьому, грантові кошти запитуються для придбання обладнання, що є необхідним у процесі виготовлення даної продукції, а бізнес-проєкт передбачає придбання необхідного обладнання для забезпечення виробничого ланцюга.

 
5. ФОП зареєстрований у м. Токмак. Чи можна здійснювати підприємницьку діяльність у межах проєкту на інших цільових територіях?
 Так, місцем реєстрації ФОП чи підприємства іншої форми власності та місцем ведення господарської діяльності обов’язково мають бути підконтрольні Уряду України території Донецької та Запорізької областей в районах, визначених Грантовою програмою GIZ. Водночас, місце реєстрації та місце ведення господарської діяльності можуть не співпадати при умові, що і реєстрація і місце ведення господарської діяльності знаходяться в межах цільових територій, вказаних в умовах Конкурсу.

 
6. Який курс використовувати при підготовці заявки?
 При підготовці грантової заявки і розрахунку суми гранту в гривні потрібно використовували офіційний курс НБУ на дату подання заявки. Але звертаємо Вашу увагу, що при підписанні грантових угод фактичні суму гранту будуть переглядатися згідно курсу НБУ на дату отримання коштів GIZ Творчим центром ТЦК. У випадку зниження офіційного курсу НБУ, за яким проводилися розрахунки грантових заявок, суми курсової різниці мають бути покриті за рахунок власних внесків учасників Конкурсу.

 
7. З якого моменту починається відлік 90 днів, протягом яких має реалізуватися проєкт?
 З дати підписання контракту між підприємцем/підприємством та ТЦК.

 
8. Якщо заявник розпочав вже певну діяльність, наприклад придбав деякі товари до підписання договору/отримання грантових коштів проєкт, як це можна врахувати в заявці?
 В заявці це повинно бути відображено як власний внесок.

 
9. Чи може сплата ЄСВ бути врахована як свій внесок?
 Так, на час дії бізнес-проєкту, тобто не більше 90 днів.

 
10. Яка відповідальність за порушення вимог, обмежень Конкурсу (наприклад, обладнання, придбане за кошти гранту, було передано третім особам)?
 Отримувач гранту повинен буде повернути грантові кошти/обладнання.

 
11. Розшифруйте, будь ласка, сектор «інформаційно-комунікаційні технології». Які саме види діяльності маються на увазі?
 Будь-який вид діяльності, пов'язаний з наданням інформаційних або комунікаційних послуг, спрямованих на розвиток економіки регіону, де працює Грантова програма GIZ. Наприклад,  інформаційно-консультативний або HR супровід розвитку бізнесу у Вашому регіоні, надання послуг з програмування тощо.

 
12. Які наслідки для отримувача гранту, якщо бізнес «не пішов»? Чи треба буде повертати обладнання, наприклад?
 Повернення коштів та обладнання відбувається у випадку невиконання умов грантової угоди (приклад контракту наведений у Посібнику з підготовки та подання заявок у Додатку 3).

 
13. Чи є вимога, що неможна закривати ФОП протягом 24 місяців з отримання гранту? Уточніть, будь ласка, цей термін.
 Виконання грантової угоди передбачає надання доступу до місця ведення бізнесу та документації придбаних товарів, обладнання, послуг під час реалізації бізнес-проєкту для моніторингу ТЦК та GIZ, а також після завершення терміну впровадження проєкту на вимогу донора – GIZ.

 
14. Яким чином заявникам буде надходити інформація про результати оцінки?
 Після кожного етапу оцінки на вашу електронну адресу, вказану при реєстрації, буде відправлений автоматичний лист-повідомлення.

 
15. Чи дозволяє робота з онлайн системою даного Конкурсу отримувати в подальшому інформацію за іншими конкурсами?
 
Ви корстуєтесь онлайн системою лише для подачі бізнес-проєкту на діючий Конкурс. Інформацію про наступні конкурси можна буде знайти на офіційних інформаційних ресурсах GIZ, а також на сайті ТЦК -  www.ccc-tck.org.ua/active; окремому сайті Грантової програми та на сторінці ТЦК в соціальній мережі Facebook.

 
16. Чи є необхідність сканувати всі сторінки паспорту, де є фотографії?
 Ні, лише 1, 2, 3 сторінки паспорту громадянина України та сторінку паспорта громадянина України з відміткою про реєстрацію постійного місця проживання.

 
17. Як правильно подати скан ID картки?
 Необхідно відсканувати обидві сторони ID картки та обов’язково відсканувати обидві сторінки Довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру.

 
18. Якщо заявником є ФОП, але в переліку його видів діяльності немає жодного з тих, за якими оголошено Конкурс, що слід робити?
 Після отримання інформації, що ваша заявка перемогла необхідно буде додати відповідний до діяльності КВЕД. Проте звертаємо Вашу увагу, що в аплікаційній заявці необхідно надати обґрунтування Вашого досвіду підприємницької діяльності за напрямом, за яким запитується грант, оскільки Грантова програма спрямована на розширення та розвиток бізнесу.

 
19. Чи може подаватися заявка на участь у конкурсі за декількома секторами (видами діяльності) одночасно?
 Ні, необхідно обрати один сектор.

 
20. В якій валюті здійснюються розрахунки в бізнес-проєкту?
 Розрахунки здійснюються в гривнях.

 
21. Чи може бути сума бізнес-проєкту вища, ніж 3 400 євро? Чи є обмеження щодо вартості проєкту?
 Обмежень щодо вартості бізнес-проєкту немає, однак сума гранту, наданого Грантовою програмою GIZ, не може перевищувати 3 400 євро в гривневому еквіваленті. Заявник може збільшувати вартість проєкту завдяки власним внескам.

 
22. В Україні деякі види діяльності не потребують офіційної реєстрації. Відповідно до цього, чи можуть такі люди взяти участь у конкурсі (наприклад, готельна діяльність, яка ведеться до умов, зазначених у Постанові КМУ № 297 від 15.03.2006 р. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/297-2006-%D0%BF#Text),?
 Так, можуть. Проте, в аплікаційній заявці обов’язково необхідно ретельно та переконливого надати підтвердження досвіду у наданні готельних послуг. У разі схвалення проєктної заявки до фінансування необхідно буде офіційно зареєструватись як ФОП перед підписання грантової угоди, що є обов’язковою умовою.

 
23. Термін реалізації проєкту 90 днів – виключно для всіх, незважаючи на сезонність окремих видів діяльності?
 Так.

 
24. Чи може бути предметом фінансування за проєктом придбання обладнання?
 Так. Проте, Вам необхідно обґрунтувати необхідність використання даного обладнання у виробництві товарів або надання послуг та демонстрації створеної доданої вартості саме завдяки придбанню цього обладнання.

 
25. Як можна дізнаватися про те, скільки заявок на конкурс подано, скільки пройшли етапи оцінювання і т. ін.?
 Інформація про це буде оприлюднена на сайті Грантової програми GIZ та ТЦК.

 
26. Якщо у попередніх конкурсах міжнародних грантових програм, зокрема Програми ООН, заявник потрапив до списку очікування, чи можна подаватися на Конкурс GIZ?
 Учасник має право подаватися на подальші Конкурси міжнародних грантвоих програм, окрім випадків, вказаних в умовах діючого Конкурсу GIZ (див. Посібник з підготовки та подання заявок, розділ 5).

 
27.  Чи будуть проінформовані заявники про потрапляння на наступний етап оцінки?
 Так, буде відправлено автоматичний електронний лист.

 
28. Де можна дізнатися про критерії та процес оцінки бізнес-проєктів?
 В оголошенні конкурсу і Посібнику з підготовки та подання заявок описані критерії і процедура оцінки (див. Посібник з підготовки та подання заявок, розділ 9).

 
29. Яким чином кошти будуть передані переможцю?
 Кошти будуть передані через банківський переказ.

 
30. Якщо нерухомість, б/в обладнання вже куплені, чи може це бути враховане як 25% власного внеску?
 Так.
 
Процес та результати оцінки заявок

Впровадження проектів
ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПРО БЛАГОДІЙНИЙ ГРАНТ->
Застосування картки-ключа до рахунку грантерами (Приват Банк)->

Звітування за проектом
ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПРО БЛАГОДІЙНИЙ ГРАНТ->
Загальні результати Конкурсу
Політики Конкурсу
АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА ПРОГРАМИ ГРАНТІВ ->

ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ У ВИПАДКУ ПОРУШЕННЯ ОТРИМУВАЧЕМ ГРАНТУ УМОВ ДОГОВОРУ ПРО ГРАНТ->

ПОРЯДОК ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ПОВЕРНУТИХ ГРАНТОВИХ КОШТІВ ТА ПРИДБАНОГО ОБЛАДНАННЯ В РАМКАХ КОНКУРСУ ГРАНТІВ->

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ БЛАГОДІЙНОГО ГРАНТУ У ВИПАДКУ ВСТАНОВЛЕННЯ ЇХ НЕЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ->
Назад до змісту