KOHKУPC 2 - Grant

Title
Перейти до контакту

KOHKУPC 2

На півдні Донеччини підписали грантові угоди на розвиток бізнесу
13 березня 2020 року у Маріуполі було підписано грантові договори у межах другого конкурсу грантів на започаткування, відновлення та розширення мікро-, малих та середніх підприємств Донецької та Луганської областей.
Під час заходу Адміністратор грантового конкурсу БФ «Творчий центр ТЦК» провів інформаційну сесію грантерам стосовно використання коштів благодій-ного гранту та звітування за проектом.
Грантова підтримка була надана з метою створення робочих місць для внут-рішньо переміщених осіб та місцевого населення Донецької та Луганської об-ластей.
Усього на півдні Донецької області було підписано 6 угод і у результаті впро-вадження бізнес-проектів прогнозується створення 13 нових робочих місць.
Також, 10 березня було підписано грантові угоди у місті Сєвєродонецьк Луга-нської області, а 11 березня 2020 відбулося підписання угод у місті Крама-торськ на півночі Донецької області.==========================================================
На півночі Донеччини буде створено щонайменше 50 нових робочих місць
11 березня 2020 року у Краматорську Донецької області було підписано гран-тові договори у межах другого конкурсу грантів на започаткування, віднов-лення та розширення мікро-, малих та середніх підприємств Донецької та Лу-ганської областей.
Під час заходу адміністратор грантового конкурсу БФ «Творчий центр ТЦК»  надав консультаційну підтримку учасникам конкурсу грантів стосовно вико-ристання благодійного гранту та звітування за проектом.
Безповоротна фінансова допомога була надана з метою створення робочих місць для внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення Донецької та Луганської областей.
Усього на півночі Донецької області було підписано 22 угоди і у результаті впровадження бізнес-проектів прогнозується створення 50 нових робочих місць.

Також, 10 березня було підписано грантові у годи у місті Сєвєродонецьк Лу-ганської області, а 13 березня 2020 планується підписання грантових догово-рів у місті Маріуполь.==========================================================
Творчий центр ТЦК уклав грантові договори. Луганщина очікує на нові робочі місця.
10 березня 2020 року у місті Сєвєродонецьк Луганської області відбулося підписання грантових угод у межах другого конкурсу грантів на започатку-вання, відновлення та розширення мікро-, малих та середніх підприємств До-нецької та Луганської областей.
Під час заходу учасникам була надана консультаційна підтримка з боку Адміністратора грантового конкурсу БФ «Творчий центр ТЦК» щодо викори-стання благодійного гранту та звітування за проектом.
Грантова підтримка була надана з метою створення робочих місць для внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення цільових областей.
У Луганській області було підписано 27 угод і у результаті впровадження бізнес-проектів прогнозується створення 69 нових робочих місць.
Також, 11 та 13 березня 2020 планується підписання грантових договорів у містах Краматорськ та Маріуполь.
====================================================
Інформація про результати засідання Відбіркових комітетів по Конкурсу 2
Протягом 11-21 листопада 2019 року відбулися засідання Відбіркових комітетів з оцінки поданих заявок на започаткування, відновлення та розширення мікро-, малих та середніх підприємств Донецької та Луганської областей.
Всього на Конкурс 2 було подано 676 заявок, з яких технічну оцінку не пройшли 149 заявок. До оцінки заявок незалежними експертами було допущено 527 заявок.
За результатами оцінки бізнес планів 226 заявок (136 - з Донецької та 90 - з Луганської областей) отримала більше 40 балів і були запрошені на презентацію/захист своїх бізнес планів перед членами Відбіркових комітетів.
З 226 запрошених учасників на презентацію/захист своїх бізнес планів не з’явилися 10 учасників з тих чи інших причин.
Протягом тижня Програма ООН прийме рішення щодо присудження грантів. Про результати розгляду буде поінформовано додатково.
===========================================-=================
14 жовтня завершився прийом заявок на другий грантовий конкурс бізнес проектів по створенню робочих місць через започаткування, відновлення та розширення мікро, малих та середніх підприємств Донецької та Луганської областей.

Поступило 675 заявок, з них - 434 з Донецької та 241 з Луганської областей.

Протягом тижня буде проведена оцінка на відповідність технічним вимогам.
==============================================================
Протягом 25-27 вересня 2019 року у трьох містах Донецької та Луганської областей відбулися інформаційні сесії щодо інформування місцевих жителів та внутрішньо переміщених осіб, які проживають, на підконтрольних Уряду України територіях зазначених областей, про умови та вимоги другого конкурсу бізнес- грантів.

У інформаційних заходах взяло участь 96 місцевих жителів цільових областей
==============================================================
25, 26 та 27 вересня 2019 року Творчий центр ТЦК проводить прес-конференції/інформаційні сесії щодо оголошення Другого грантового конкурсу в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру на започаткування, відновлення та розширення мікро-, малих та середніх підприємств Донецької та Луганської областей.

Під час інформаційних заходів розглядатимуться наступні питання:
 • Учасники конкурсу та вимоги до них;
 • Сума гранту та умови надання;
 • Перелік необхідних документів для участі;
 • Термін подання заявок та процедура подання документів;
 • Критерії оцінки бізнес-проектів.
        
 ГРАФІК ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕСІЙ ДЛЯ ПОТЕНЦІЙНИХ УЧАСНИКІВ ДРУГОГО КОНКУРСУ
 Телефон «Гарячої лінії» для довідок: 0 800 406 411
 
 • 25 вересня 2019 – м. Маріуполь, час 12.00 – 14.00, ХАБ «ХАЛАБУДа (вул. Архітектора Нільсена, 60), з питань участі звертатися до Антоніни Кулигіної, регіонального представника адміністратора грантової програми kultonya@ukr.net, або за телефоном:  (099) 021-38-56.
 • 26 вересня 2019 – м. Краматорськ, час 11.00 – 13.00, Донбаська машинобудівна академія, 3 - й поверх (вул. Академічна (Шкадінова), 72), з питань участі звертатися до Андрія Шумари, регіонального представника адміністратора грантової програми urfakand@gmail.com, або за телефоном: (095) 209-70-74.
 • 27 вересня 2019 – м. Сєвєродонецьк, час 10.00 – 12.00, Готель «Мир», конференц зала, 3 поверх х (вул. Лисичанська, 1), з питань участі звертатися до Андрія Чернишова, регіонального представника адміністратора грантової програми cherang74@gmail.com, або за телефоном: (095) 398-06-05.

ООН оголошує другий конкурс бізнес-грантів
на сході України

 
Програма ООН із відновлення та розбудови миру за підтримки урядів Польщі та Японії оголошує конкурс малих бізнес-грантів на започаткування, відновлення чи розширення мікро, малих та середніх підприємств на підконтрольних уряду України територіях Луганської та Донецької областей. Метою програми є відновлення або посилення ділової активності та зниження напруги на ринку праці, що є критично важливим для подальшого економічного розвитку регіону. Загальна сума грантового пулу, який буде розподілено протягом 2019-2020 років складає 716 тис. дол. США.

Грантова програма для підтримки мікро, малого та середнього бізнесу впроваджується на сході України з 2015 року задля економічного відновлення областей, що постраждали від конфлікту областей, сприяння зайнятості та створенню джерел доходу для населення. В межах програми у 2015-2018 роках було підтримано 649 бізнес-проєкти та створено понад 2000 робочих місць.

Грантова підтримка надаватиметься на започаткування, відновлення або розширення мікро, малих та середніх бізнесів в підконтрольних уряду України районах Луганської та Донецької областей з метою створення робочих місць для переселенців та місцевого населення.
Бізнес-план, поданий на конкурс, повинен передбачати довгострокові перспективи отримання прибутку, містити реалістичні ринкові показники, демонструвати умови для самозайнятості заявниці/заявника та створення додаткових робочих місць, в тому числі для членів її/його сім’ї.
Максимальна сума гранту на реалізацію одного бізнес-проєкту становить:
 • до 250,000 грн. зможуть отримати особи, які планують створити протягом реалізації̈ бізнес-плану не менше 4-х робочих місць (підприємець та не менше трьох найманих робітників);
 • до 200,000 грн. зможуть отримати ті, хто створюватиме не менше 3-х робочих місць (підприємець та не менше двох найманих робітників);
 • до 150,000 грн. зможуть отримати ті, хто створюватиме не менше 2-х робочих місць (підприємець та один найманий робітник);
 • до 100,000 грн. буде виділено для підприємців, що створюватимуть 1 робоче місце (власне сам підприємець).
       
Грантові кошти мають бути використані відповідно до бізнес-проєктів, поданих на конкурс, на наступне:
 • закупівля обладнання, необхідного для початку виробничої діяльності;
 • закупівля інструментів для початку надання послуг;
 • залучення додаткового персоналу для розширення бізнесу;
 • оренда офісних приміщень, платформ для надання послуг або виробничих майданчиків;
 • первісна закупівля сировини для виробництва продукції / надання послуг;
 • витрати на франчайзинг тощо.       
 
Гранти не надаватимуться на реалізацію бізнес-планів, орієнтованих виключно на:
 • торгівлю та дистрибуцію;
 • передачу виробничого обладнання, профінансованого за грантові кошти, в оренду третім особам одразу після його придбання.

Гранти надаються виключно повнолітнім, дієздатним та правоздатним громадянам України, які постійно проживають в підконтрольних уряду України районах Луганської та Донецької областей. Не можуть одночасно претендувати на отримання гранту особи, які перебувають між собою у родинних зв’язках (наприклад, учасником конкурсу є одночасно чоловік та дружина, або батько й донька/син). У такому разі грант може бути надано лише одному члену родини.
Грантоотримувачі будуть зобов'язані впровадити свої бізнес-плани протягом 60 днів після підписання договору, вести підприємницьку діяльність відповідно до параметрів бізнес-плану та законодавства України, та подавати звіти згідно умовам грантових угод. Процес впровадження ретельно контролюватиметься Програмою ООН із відновлення та розбудови миру.
Для участі в конкурсі бажаючі повинні:  
I.   заповнити онлайн заявку;
II.  надати підтвердження постійного місця проживання (паспорт та/чи довідку ВПО) на територіях Донецької та Луганської областей, що контролюються урядом України;
III. надати копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

Кінцевий термін подання заявок: до 23:59 (за київським часом) 14 жовтня 2019 року.
Адміністративну та організаційну підтримку грантового конкурсу забезпечує Благодійний фонд «Творчий центр ТЦК».
Додатково, в кожній цільовій області будуть проведені інформаційні заходи щодо роз’яснення умов конкурсу (графік інформаційних заходів буде розміщений на вищенаведених інформаційних ресурсах).
 
Адміністративну та організаційну підтримку грантового конкурсу забезпечує Благодійний фонд «Творчий центр ТЦК».
Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Програму підтримують одинадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.
ПОСІБНИК З ПІДГОТОВКИ ТА ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У II-му КОНКУРСІ ->
РОЗКЛАД ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕСІЙ->
ОГОЛОШЕННЯ->
АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА->, додаток А->, додаток В->, додаток С->
ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ ПОДАЧІ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПОДАЧІ ЗАЯВКИ НА ГРАНТ->
Процес та результати оцінки заявок
1 етап-Оцінка заявок по технічним критеріям
2 етап- Експертна оцінка заявок
3 етап – Оцінка Відбірковим комітетом
Список переможців з коротким описом проектів та головних критеріїв проекту (сума гранту, кількість робочих місць)


Впровадження проектів
ПОСІБНИК З ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНОГО ГРАНТУ ТА ЗВІТУВАННЯ->
ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПРО БЛАГОДІЙНИЙ ГРАНТ->

Результати роботи Творчого центру ТЦК з адміністрування трьох конкурсів Програми грантів на започаткування, відновлення та розширення мікро, малого та середнього бізнесу в межах цільових територій, а саме в підконтрольних уряду України окремих районах та містах  Донецької, Луганської та Запорізької областей за Програмою ООН із відновлення та розбудови миру
Звітування за проектом
ПОСІБНИК З ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНОГО ГРАНТУ ТА ЗВІТУВАННЯ->
ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПРО БЛАГОДІЙНИЙ ГРАНТ->
ПОШИРЕНІ ПОМИЛКИ ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ТА ПАПЕРОВОГО ЗВІТІВ->
Загальні результати Конкурсу

Всього на Конкурс 2 Програми ООН із відновлення та розбудови миру на започаткування, відновлення та розширення мікро-, малих та середніх підприємств Донецької та Луганської областей було подано 675 заявок, з яких технічну оцінку не пройшли 148 заявок.

 

До оцінки заявок незалежними експертами було допущено 527 заявок.

За результатами оцінки бізнес планів 226 заявок (136 - з Донецької та 90 - з Луганської областей) отримала більше 40 балів і були запрошені на презентацію/захист своїх бізнес планів перед членами Відбіркових комітетів.

З 226 запрошених учасників на презентацію/захист своїх бізнес планів не з’явилися 10 учасників з тих чи інших причин.

За результатами Конкурсу 2 присуджено 50 грантів (33 гранти з Донецької області та 17 грантів з Луганської області) на загальну суму 8 275 017,00 грн.. У результаті реалізації бізнес-планів очікується створення 126 робочих місць в Донецькій та Луганській областях.


У процесі підписання договорів, з тих чи інших причин, від гранту відмовилося 2 переможці Конкурсу.

Нижче наведено список отримувачів грантів.

Номер бізнес-плану

Назва бізнес плану

Кількість робочих місць

Сума гранту, грн

02-0031

Переработка зерновых методом экструдирования

1

50 000,00

02-0055

Розширення медичної практики. Медичний кабінет лікаря дерматовенеролога, ендокрінолога, гінеколога, спеціаліста лазерної епіляції

4

250 000,00

02-0058

Студія краси

3

159 910,00

02-0060

Розширення виробництва крейди природньої та карбонатних наповнювачів

2

105 000,00

02-0067

Переробка органічних відходів та виробництво паливних брикетів «PINI-KAY»

4

250 000,00

02-0078

Овочі круглий рік

3

158 000,00

02-0089

Безпечний рух

3

160 000,00

02-0096

Студія ін’єкційної та апаратної косметології «БОТОКС КЛУБ»

2

149 500,00

02-0101

Пошив та реалізація дитячих пелюшок та дитячої постільної білизни

1

46 230,00

02-0105

Клубничная теплица

1

100 000,00

02-0121

Услуги садовника

1

71 480,00

02-0124

Виращивание цветов в теплице-термос с последующей продажей»

1

93 251,00

02-0126

Лазерное удаление татуировок, татуажа и предоставление услуг перманентного макияжа

1

87 300,00

02-0133

Установка системы очистки воды для производства хлебных и кондитерских изделий

4

242 015,00

02-0137

Розширення спеціалізованої медичної практики.»

1

75 000,00

02-0138

Студентська їдальня «Годувальниця»

2

137 701,00

02-0157

«Сундук с сокровищами»

1

70 000,00

02-0166

Технічне обслуговування та ремонт електронних та паливних систем автомобілів»

1

92 025,00

02-0190

Електроміостимуляція в реабілітації хворих учасників АТО, інвалідів Новопсковського району

1

100 000,00

02-0192

Внедрение энергосберегающих технологий методом утепления фасадов

4

250 000,00

02-0202

Машинная штукатурка стен

2

150 000,00

02-0205

Модернізація цеху розливу води «Здорова вода» у

м. Краматорськ»

2

149 727,00

02-0269

«СТО AUTOMOTORS»

4

250 000,00

02-0276

Модернізація та розширення швейного виробництва»

3

200 000,00

02-0284

Відкриття сучасного та комфортного кафе: «KARTOFAN» Belgian potatoes

4

249 855,00

02-0298

Розширення виробництва та реалізації продуктів бджільництва

1

99 432,00

02-0340

Тонування, обслуговування кондиціонерів автомобілів

2

143 756,00

02-0343

«Внедрение новых методов отделки помещений и фасадных зон»

4

250 000,00

02-0347

«Відкриття оптово-роздрібної ювелірної майстерні»

3

199 991,00

-02-0350

Розширення виробництва художньої кераміки

3

199 460,00

02-0356

Проведение работ по ямочному и текущему ремонту дорожного покрытия

4

230 500,00

02-0404

Впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій шляхом модернізації виробництва у місті Маріуполь

4

250 000,00

02-0408

Міні-пекарня МІКС

4

250 000,00

02-0433

Внедрение новых методов вентиляции помещений

3

200 000,00

02-0439

Розширення послуг СТО

3

197 055,00

02-0444

Фитнес-центр

4

250 000,00

02-0454

Створення мережі кав’ярень «HOLIDAY Club»

2

149 750,00

02-0470

Молочные продукт

1

100 000,00

02-0500

СТО для грузовых автомобилей и спецтехники»

2

149 800,00

02-0514

Линия переработки отходов пластиковой бутылки

4

250 000,00

02-0562

Моденизация швейного производства

1

84 200,00

02-0573

Відкриття косметичного кабінету який не потребує ліцензування

1

59 700,00

02-0583

Модернізація та автоматизація майстерні з обробки скла та дзеркала

4

250 000,00

02-0597

Расширение бизнеса по производству профессиональной керамической посуды для HoReCa»

4

250 000,00

02-0616

«Ремонт асфальтового покрытия дорог, тротуаров и придомовых территорий

4

250 000,00

02-0619

«Art studio MakeUp»(арт - студія макіяжу)

2

115 862,00

02-0174

Авто чехлы Pokrov Cover

3

198 617,00

02-0113

Збільшення виробництва крафтових сирів з козячого та коров’ячого молока

4

250 000,00

02-0035

Кабинет аппаратного массажа, депиляции и косметологии Лаборатория красоты «Like»

1

99 900,00

02-0395

Модернизация и расширение услуг кафе «Relax» 

2

150 000,00

 

УВАГА!!! За результатами конкурсу було сформовано два листи очікування.

Перший лист очікування (63 бізнес-плани) актуальний до 31 січня 2020 року. З конкурсантами з зазначеного листа очікування планується підписання договорів після отримання коштів донорау січні/лютому 2020 року .

Другий лист очікування (85 бізнес-планів) актуальний до 30 квітня 2020 року. З конкурсантами з зазначеного листа очікування можливе підписання договорів у разі надходження додаткових коштів від донора(рів).

 

===================================

 

10-13 березня 2020 року було підписано 56 грантових договорів з першого листа очікування (по 28 договорів з Донецької та Луганської областей) на загальну суму 8 867 736,63 грн. У результаті реалізації бізнес-планів очікується створення 131 робочого місця в Донецькій та Луганській областях.


Номер бізнес-плану

Назва бізнес плану

Кількість робочих   місць

Сума гранту,

грн

02-0037

Сироварня

1

170 000,00

02-0218

Хостел «Другий дім»

1

179 997,32

02-0128

Домашняя мини-птицеферма

1

151 000,00

02-0553

Архитектурно-строительная мастерская «Диорит»

3

171 540,00

02-0063

Заправка системи кондиціонування

1

99 750,00

02-0432

Автосервис MotorDoc

4

249 130,00

02-0207

Качественные парикмахерские услуги для широких слоёв   населения

2

150 000,00

02-0448

Студия дизайна и архитектуры

4

250 000,00

02-0472

«Ваш помічник» - послуги для бізнеса

1

43 000,00

02-0108

«Промислово цілорічна зимова теплиця з вирощування   зелені»

1

66 994,00

02-0601

Майстерня з ремонту та вишивки одягу

1

99 997,50

02-0317

«Піца Колібрі - доставка піци»

2

150 000,00

02-0465

Пекарня «Кок- Восток»

2

131 925,00

02-0270

Изготовление пиц и гриль блюд

4

250 000,00

02-0636

Міні-кав’ярня «Філіжанка»

1

90 174,75

02-0532

Производство экологически чистой мебели и деревянных   изделий

1

66 898,00

02-0221

Надання перукарських послуг

1

100 000,00

02-0416

Расширение производства, улучшение условий труда   швейного цеха ФЛП Бурьян

3

196 852,50

02-0464

Кафе - вафлярня

1

100 000,00

02-0624

Започаткування малого бізнесу шляхом впровадження   сферичного кіно (планетарію)

2

127 519,00

02-0346

Виробництво вологомірів штангових МІВ різної довжини

4

214 935,00

02-0272

«АВТОВОЛЬТ» станція технічного обслуговування   електромобілів та автомобілів оснащених    ГБО

4

250 000,00

02-0484

Перетяжка м’яких меблів та виготовлення текстильних   виробів в Маріуполі

1

84 436,00

02-0626

«Деревянный   Буй»

2

147 015,00

02-0501

Розширення бізнесу шляхом закупівлі  гільотини для металу з ЧПУ

4

250 000,00

02-0425

Домашняя мини пекарня ПекаръКО

4

247 674,00

02-0620

Душевний фуршет

1

39 000,00

02-0330

Ателье по индивидуальному пошиву и ремонту одежды

3

198 603,00

02-0189

Другий центр вивчення англійської мови FRIENDS,   Language School

2

150 000,00

02-0677

Студія шоколаду та кав’ярня «Merci»

2

110 115,00

02-0135

Клуб розвитку дитини «Життя в долонях»

2

150 000,00

02-0322

Виробництво плитки гумової, монтаж та демонтаж плитки   гумової

4

250 000,00

02-0146

Станция технического обслуживания «АВТОДОК»

4

248 715,00

02-0564

Шиномонтаж

1

74 052,00

02-0458

Розширення виробництва меблів: створення ланки для   Нової української  школи

4

250 000,00

02-0420

Радіовізіограф в стоматологічній практиці

1

99 999,00

02-0184

Расширение и развитие тепличного хозяйства «Санрайз»

4

250 000,00

02-0646

Гусь Bro – виведення і реалізація добового молодняку   птиці

4

249 866,00

02-0091

Станция технического обслуживания легкового   автотранспорта

4

249 920,00

02-0513

Мастерская по изготовлению сувениров Северодонецка «Це   моє місто»

2

127 996,00

02-0457

Інтер'єрна фотостудія «BERLOGA»

2

119 500,00

02-0654

Открытие экспресс кафе - Блинная

2

108 154,00

02-0287

Салон краси «Лілія»

1

58 605,00

02-0672

Арт майстерня з виготовлення в’язаних речей авторського   дизайну «КлубОк»

1

100 000,00

02-0455

Бизнес план по созданию покрасочной камеры

4

249 000,00

02-0289

Предоставление ремонтно – сварочных услуг

1

83 500,00

02-0494

Розшірення та поліпшення мережі філій Центру танца «Грація»

2

143 754,00

02-0398

Виробництво робочих рукавичок з х/б та змішаної пряжи

4

250 000,00

02-0552

Производство экологически чистого удобрения – сухого   биогумуса

1

31 460,00

02-0087

Ремонт частин залізничного транспорту

3

200 000,00

02-0411

Квартира-трансформер

2

149 724,00

02-0257

Производство и реализация спецодежды по индивидуальным   требованиям заказчика

4

249 000,00

02-0282

Банкетна зала «Фрегат»

4

249 835,00

02-0359

Побудова лінії сушки піску на базі руберойдового цеху

4

249 500,00

02-0092

Расширение студии оперативной печати

1

75 000,00

02-0180

Пункт комп’ютерної    діагностики авто

1

63 600,00

 

Політики Конкурсу
АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА ПРОГРАМИ ГРАНТІВ ->
ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ У ВИПАДКУ ПОРУШЕННЯ ОТРИМУВАЧЕМ ГРАНТУ УМОВ ДОГОВОРУ ПРО ГРАНТ->
ПОРЯДОК ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ПОВЕРНУТИХ ГРАНТОВИХ КОШТІВ ТА ПРИДБАНОГО ОБЛАДНАННЯ В РАМКАХ КОНКУРСУ ГРАНТІВ->
ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ БЛАГОДІЙНОГО ГРАНТУ У ВИПАДКУ ВСТАНОВЛЕННЯ ЇХ НЕЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ->
Назад до змісту